Komrat kasabasında geçti yabancı donorların koordinaţiya sovetin oturuşu. En başta Gagauziyanın başkanı İrina Vlah şükür etti partnörları koordinaţion nasaatın pay almasında, hem da o yardım için, angısını onnar verdilär avtonomiyaya.

Regionun başı annattı oturuşun pay alannarına yapılmış bitki dört yıllın işleri için, hem açıkladı o davaları, angılarını koyer kendi önünä Gagauziyanın kuvetleri. İrina Vlah nışannadı, ani çekedip 2015 – cı yıldan beeri pek belli olȇr investiţiyaların gelmesi regiona.

«Biz pek islää annȇrız, ani büük becermeklär, angıları yapıldılar avtonomiyada bitki yıllar — bu bizim barabar çalışmamızın çıkışı. Sizin yardımınız olmayaydı, saygılı partnörlar, çoyu infrastruktura proektleri giriştirilmeycidilär. Biz üüsek notalȇrız her bir partnöru. Bitki dört yıllın içindä Gagauziyada kurulȇr sıkı partnör balantıları», — nışannadı İrina Vlah.

Avtonimiyanın budjetı dört yılın içindä zedelendi iki kat, bakarak 2015 – ci yılın sayılarına görä, da 2019 – cu yılın bitkisinä etişti bir milliard leya kadar. Zedelendi region büdjetın gelirleri dä. Avtonomiyanın kendi gelirleri kurȇrlar 50%.

«Gagauziyada 2016- 2019 yılların süresindä dış partörları verdilär Gagaguziyaya yakın 560 million leydan zeedä, hem da giriştirildi 322 proekt. Proektlarlan kaplandı avtonomiyanın hepsi yaşamak punktları hem hepsı sferalar – üürenmäk, kultura, sport, turizm hem başka. Biz girdik her bir evä, dä proektların benifiţıarları oldu Gagauziyanin her bır yaşayanı», — urguladı başkan.

Yabancı donorların koordinaţiya sovetin oturuşun pay alannarını tanıştırdılar strategiya proektlarınnan, angıların birisi – kurmaa «АТ-Prolin» biigir fermasında turist kompleksini, hep ölä meyvaları hem zarzavatları kaplayan kurumunu, hem da geçirmää bütündän düzmäk işlerini «Olimpieţ» dinnenmäk legerindä.

«Lääzım şükür etmää Gagauziyanın başkanını İrina Vlahı bu meraklı toplantının hazırlaması için. Bilerim, ani plana koyuluydu geçirmää onu taa sentyabri ayında. Vardı kolaylik seslemää hem da tanışma ideyalarlan hem proektlarlan», — söledi Duşan Daho, Slovakiyanın Büük elçisi Moldovada.

 

«Çok informaţiya verildı hem professional hazırlıydılar prezentaţiyalar. Meraklıydı seslemää hem da annama, ani hazırladılar onnarı üürenmiş uzmannar», — nışannadı Uldis Mikuts, Latviyanın Büük elçisi Moldovada.

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah teklifetti partnörları pay alma bu proektlerin giriştirilmesindä avtonomiyada,  hem da maazus esaba alma şarap bölümün ilerlemesini hem  Gagauziyanın gençlerini, angıları giriştireceklär kendi programmalarını «Олимпиец» legerindä.

 

Tekst: P.Barbova, video: А.Leşçinskiy, montaj: İ.Varban