Direktä çakmış telleri görmüş insannar annattılar, ani yalınnar fırladı dirään dolayına. Olay 20 minuda yakın sürttü. 112 izmetini çaardıktan sora, olayın erinä yangını yokedän kurtarıcışar hem energetika uurunda uzmannar gelip, ateşi süündürdülär.

Tutuşmuş direk olayı korkuttu o vakıt onun yanından geçän insannarı hem onun dolayında işleyenneri.

Energetika uurunda uzmannar haberledilär, ani ateşin peydalanmak sebebi var niça olsun elektrik tellerin birdän büük üklenmesi.

Uzmannar nasaat vererlär, deyni bölä olaylar razgelmesin, lääzım yangına karşı korumak kurallarını esaba almaa, hem isıtmak tedarıkların sayısını kullanmaa, belli normaların dışına çıkmadaan.

grt.md

Видео: baboglo.tv/instagram