GRT kanalın redakţiyasına danıştı Komrat kasabasının yaşayanı Mariya Kuzneţova, angısı aalaşȇr, ani dolay bolniţasında hastaları prost doyurȇrlar. Temayı araştırdı bizim korrespondentımız V.Kerman.

Her gün bir hastaya imää hazırlamaa deyni bolniţa harcȇr 14 ley 35 bani. Bu sayı raatsız eder Mariya Kuzneţovayı, angısı kimi sıra bolniţada ilaçlanȇr.

“14 ley gündä! Utanmalık! Sabaalen bulgur, üülendä çorba, onda da lokma may yok. Bän aalaşmȇrım bolniţanın öndercilerinä, bu diil onnarın kabaatı. Hükümet lääzım bu soruşu çözsün. Ne var nasıl 14 leya almaa imelik tarafından?” – söleer Mariya Kuzneţova.

Nicä açıkladı Komrat dolay bolniţasının başın yardımcısı Konstantin Yanioglo, ilaçlamak kurumnarını milli mediţina sigortlamak kassası finanslȇr, angısı kurarkana kontraktı, belli eder sigortalamak olayların sayısını da onnara görä parayı verer.

“Kontraktın sayısı baalı sigortlamak olaylarınnan. Bütünnä sayı belli olduktan sora kurulȇr biznes-plan, angısında yazılı nereyi nekadar para harcansın var nasıl. Şafka, gaza, ay paralara hem başka. Hep burada vergilär pensiya hem mediţina sigortlamak fondlarına”, — annaştırdı Yanioglo.

14 ley 35 bani — bu para, angısı harcanȇr sade imek malların satın almasına. Burayı girmer ne şafk, ne gaz paaları, ne da aşçıların ay parası. Bolniţa kendisi geçirer tenderı imek malların satın alması için, angıların yıl – yıldan paaları kalkȇrlar, ama sayı 14 leydän biraz taa zeedä diişilmedik kalȇr, urguler K.Yanioglo. Almayarak esaba bu diil kolay koşulları, burada hastalara deyni uygun menüyü kurmaa savaşȇrlar.

“O hastalar, angılarında şeker hastalıı, kablederlar ayırı menüyü, hastalar için operţiyalardan sora hep ölä ayırı imekleri hazırlȇrız. Kimisa lääzım aaz isin, kimisa sa taa zeedä, gündä 4-5 keret”, — dedi Komrat dolay bolniţanın başın yardımcısı.

Komrat dolay bolniţasının aşçıları annattılar büünkü menü için.

“Büün yaptık çorbaları laanaylan, pirinçlän, malay, greçka, katlet, yaanıylan manca. Sabaalen türlü bulgurdan kaşa”, — söledi aşçı Ekaterina Sarı.

Ani jurnalistlär gelecek, bolniţada üürendilär 20 minut ileri. Kufnäyı biz bulduk pak hem kırnak. Burada taman üülen imääni bolniţa bölümnerinä daadardılar. Hirurgiya bölümün paţientları burada verilän imekleri beenerlär.

“Hepsi islää, beeneerim. Hepsi saa olsunnar”.

 “Saa olsunnar. Sevinerim, ani doyurȇrlar”.

Aşçılar umutlanȇrlar, ani yakın zamanda finaslamak zeedelenecek, da menüda olacȇk taa çok türlü imek. Gagauz Erin başka 2 dolay bolniţalarında imelik için hep bukadar para veriler. Herbir bolniţada çok yıllık borçlar, angılarınnan ödeşmää lääzım, söler öndercilerin birisi. Bu, elbetki, vermer kolaylık imelik için taa zedä para harcamaa.

 

Tekst: V.Kerman, video: G.Stavilov, montaj: A.Gerçu