Gagauziyanın başkanı İrina Vlah yanvarin 30-da buluştu OBSE delegaţiyasınnan Evropada korumak hem işbirlii işlerindä baş komisarınnan başında Lamberto Zanyerlan. Buluşmakta kaldırıldı çok soruş, angıların içindä ön verildi GHT hem parlamentin arasında iş grupasının işlemesinä.

İrina Vlah urguladı, ani Avtonomiyanın bütün öndercilii Kişinövlan dialog için, Gagauziyanın hakları hem kuvedi ayırılsın deyni, açık, haberler başkanın pressa izmeti.

Başkan hem OBSE baş komisarı lafettilär Gagauziyaylan baalı 3 kanon iniţiativası için dä, angıları GHT hem parlamentin deputatların iş grupasında bakıldılar hem parlamentä dooruduldular bakılmak hem kabledilmäk için.

İrina Vlah hep ölä nışannadı, ani gagauz avtonomiyası dikatlı gözleder evropadakı en başarlı politika avtonomiyalarını. Bununnan birerdä, Gagauz Erin başı şükür etti OBSE temsil edennerini Gagauziyayı tutturulması için onun kurulmak hem ilerlemäk yolun hepsi adımnarında.