Yanvarin 30-da GRT TV başlattı akţiyayı “Enseiş gününädän 100 gün kaldı”. GRT-nın jurnalistleri annadaceklar cenk için hem kahramannar için, angıları ana topraklarını duşmannardan korumak için kurban oldular (cannarını verdilär). Siz, saygılı siiredicilär hem sesleyıcılär, grt.md saytın okuycuları, hep ölä var nasıl bu akţiyaya katılasınız da annadasınız soylarınız için, angıları ikincii dünnä cengindä pay aldılar, sadece busoy kimsey unudulmayacȇk. Büünkü gündä biz lääzım tutalım aklımızda cengi hem soldatları, ki bu kurbannar boşa (boşuna) olmasınnar.

20 yıldan zeedä kendi yaşamasından cenk temasının araştırmasına baaladı bizim kollegamız Anna Nikolaevna Jekova. İşleyeräk “Leninskoye slovo” gazetasında, o başlȇr cenk için hem askerlär için statyaları yazmaa. Jurnalist buluşȇr veterannarlan hem cenktän evä dönmeyennerin soylarınnan. Onnarın ecelleri için Anna Jekova yazdı gazetanın sayfalarında, sora da hazırladı onnar için programmaları gagauz televizionunda. Anna Nikolayevna büünda ilerleder bu işi. O toplȇr arhiv materrialları, birleştirer onnarı. En paalı onun için bilgilär o askerlär için, angıları kurtardılar gagauz topraklarını duşmannardan. Bölä, nicä 36-cı tank brigadasının N.Tretyakovun ȇkipajı. O neetli çikarmaa tipardan kiyadı, angısı adalı olacȇk ikincii dünnä cengin pay alannarına.