Gagauziyaya yatırım uurunda soruşlar bakıldı Gagauziya Başkanı İrina Vlahın Türkiye Sanayı hem Tehnologiya Bakanınan Mustafa Varanklan buluşmasında Sakaryada, neredä iş vizitinnän bu günnär bulunȇr İrina Vlah.

Başkan hem bakan lafettilär Valkaneş serbest ekonomika zonasının hem onun Komratta hem Çadırda bölümnerinin geliştirelmesi için, haberlener başkanın facebook sayfasında.

Başkan annattı, ani Türkiyenin yardımınnan Gagauziyada düzülecek üüretim kompleksi, neredä urgu koyulacêk İT uurunda zanaatlara.

Mustafa Varank açıkladı kayıllıını gelmää Gagauziyaya Türkiye iş adamnarınnan barabar.

Gagauziya Başkanı bulunêr Türkiyedä Molodovanın Büükelçisinnän Dmitriy Kroytorlan, Moldova parlamentin deputattınnan İvanna Köksallan, Moldova-Türkiye dostluk dernään başınnan Rafet Köksallan hem Kazayak küüyün primarınnan Anatoliy Uzunnan barabar.