Moldovanın eksportörları en ilkin Rusiya devletinä satȇrlar almaları diil pek üüsek kalitedä, en islää almaları sa brakȇrlar satmak için kışın bitkisindä, yada ilkyazın çeketmesindä, açan paalar taa üüsek olaceklar.

EastFruit aaraştırmasına görä, yanvari ayın 2 payında Moldovada büüyer paalar almalara. Bu ayda almaların orta paası kurȇr 8 ley bir kila için. İki afta geeri «Аydared», «Simirenko», «Golden» alma soylarını Moldovanın poyraz tarafından eemiş kurumnarından var nicäydi alma satın 6.5, yada 7 leya kilası.

Çiftçilik kurumnarı haberlerlär, ani almalar kalkȇrlar paaya, neeçinki onnar taa çok başladılar satılmaa Russiya devletinä.Geçän yılda dekabri ayında Moldovadan Russiyaya geçirildi 17 bindän zeedä tonn alma — bu sayı taa çok kurdu, nekadar kasım ayında hem taa da çok nekadar 2018 yılda. Bu almalar kalktılar taa büük paaya Russiyanın panayırında da.Bu üzerä Moldovanın ȇksportörları çekettilär satmaa kendi mallarını Russiyaya. Var umut ki bu durum kalacek 2020 yılın küçük ayında da.O vakıtta Moldovanın panayırında almaların türlü çeşitleri kalktılar paaya taa yavaş. Ekspertlär nışannȇrlar, ani kışın bitkisindä alamalar paalı olaceklar, neçinki satılmaya çıkarılaceklar almalar taa üüsek kalitedän. Türlü tehnik hem natura uurunda sebeplerin beterinä Moldovanın suutmak kameralarından mallar satılmaya çıkarılaceklar, onuştan da paaya kalkacek taa pek almalar ȇksport için. Var taa da bir büük sebep – leyin durumu büük rolü oynȇȇr, da var nicä göstersin, büüyeceklär mi paalar emişlerin satılmasında. Bundan kaarä başçavanciların –eksportörların gelirleri var nicä düşsünnär.