GRT kanalında başlȇȇr akţiya, angısı baalı Vatan Cengindä enseyişin gününä. O başlayacek büük ayın 30-da da başarılacek hederlez ayın 9-da. Kanalın jurnalistleri hazırlayaceklar meraklı reportajları bu temaya görä.

Akţiya İkinci dünnä cengin Büük enseyişin 75 – ci yıldönümünä karşı verecek kolaylık hepsi isteyennerä diveçlää geçirmää hatırı insannar için, angıları pay aldılar o cengtä. Bu akţiyanın neeti için haberledi GRT cümnä kompaniyanın televizionun baş redaktoru Valentina Koroläk.

«Biz bu akţiyaylan andıracez ikinci Dünnä cengin kahramannarını. İsteeriz bizim uşaklarımız hem unukalarımız birkaç yıldan sora, yada on yıldan sora, görüp bizim videoları, yazılmış 2020 yılda, annasınnar cengin istoriyalarını avtonomiyanın yaşayannarın annatmalarından. Bu olacek bir istoriya dersi gibi. Bu iş yardım edecek tutalım aklımızda İkinci Dünnä cengin yıllarını», — dedi Valentina Koroläk.

Akţiyada var nicä pay alsınnar Gagauziyanın yaşayannarı, angıları isteerlär annatmaa kendi dedelerin yaptıkları için İkinci Dünnä cengin vakıdında.

«Kendi kahramanız için annadın. Toplayın onun için kısaca bilgileri, neredä o kişi cenk etti, neredä izmet etti, yada çalıştı, hem nesoy ödülleri kabletti cenk yılların vakıdında. Siz var nicä annadasınız o insanın ecelin en meraklı annarı için, gösterip patretleri baalı o kişinin istoriyasınnan. Annatmalarlan hem patretlärlän sizi bekleeriz. Ne siz bizä annadacenız, biz hepsini yazacez. Akţiya başlȇȇr!» — danıştı avtonomiyanın yaşayannarına GRT televizionun baş redaktoru.

Akţiya İkinci Dünnä cengin karmannarını anmak için başlayacek büük ayın 30-da da başarılacek hederlez ayn 9 — da.

 

Tekst: Z.Efremova, video:. А.Тоpal, montaj: Е.Меlnik