Prokurorlar güreşerlär kriminal işlerinnän, cezalȇȇrlar kabaatlıları hem gözlederlär Moldova devletin kanonnarın bakılmasını. Prokuratura işçilerin yortusu bakılȇr büün, büük ayın 29-da.

Bıldır Gagauziyanın prokurorları baktılar 240 işi, angıları baalı kriminal olaylarınnan, nışannadı Gagauziya prokuraturanın baş prokurorun bir vakıda işini götürän Vasiliy Stoynov.

«Bıldır prokurorlarlan bütünnä Gagauziyada bakıldı hem da başarıldı 1400 kriminal işi– büük iş oldu bu uurda», — söledi Vasiliy Stoynov.

Gagauziya prokuraturası hep ölä bakȇr işleri, angıları gelerlär Bessarabka, Çimişliya hem da Leova dolaylarından. Hepsini onnarı toplȇȇrlar da bakȇrlar Komrat kasabasının apeläţıya palatasında.

«Sade bıldır prokurorlarlan bakıldı 400 kriminal işi davanın ilk instanţiyasına görä. Bundan kaarä, bizim prokurorlar açıklȇȇrlar devlet alaşmaklarını apeläţiya Palatasında”, — dedi Stoynov.

Prokuratura işçilerin üüsek becermeklerinnänn var nicä korrupţiyayı yoketmää hem da başka cümnedä razgelän kötü işlerini, nışannadı Gagauziya prokuraturanın baş prokurorun bir vakıda işini götürän Vasiliy Stoynov.

Soruşa belli mi korrupţiya avtonomiyada, hem da nicä onnan Gagauziyanın prokurorları güreşerlär, Vasiliy Stoynov çizgiledi, ani korrupţiya olayların sayısı avtonomiyada taa az, nekadar bütünnä Moldova devletindä.

«Bu faktor, deecez, var. Bunun için söleer o olay, angısı oldu bir kaç yıl geeri Çadır — Lunga kasabasında, açan bizim prokuror tutuldu paranın almasında. Yaparak geçän yıllın çıkışlarını, biz esaba aldık bu soruşu. Her sabaa biz çekederiz toplantıyı bu soruştan hem da başarȇrız hep bu soruşlan», — urguladı Stoynov.

Gagauziya prokuratura bakannıında büün çalışȇȇr 12 uzman. Moldova devletin prokuraturası halizdän koruyȇr yaşayannarın haklarını, raatlıını hem da serbestliini.

 

Tekst: P.Barbova, video: А.Тоpal, montaj: İ.Varban