Dmitriy Savastin adına Komradın resim şkolasının 26 üürenicisi “Uşaklar dünneyi resimneer” halklararası yaraşmasının finalına çıktılar. Uşaklar kablettilär diplomnarı, medalileri hem resim albomnarını, angılarında konkursun resimneri tiparlandılar. Komrat bölgedeki resim galereyasında bu üürenicilerin ödüllenmesi geçirildi.

“Uşaklar dünneyi resimneer” halklararası yaraşması Kazakistanın Alma-Ata kasabasında geçirildi. Yarışmakta 26 devlettän üürenicilär pay aldılar. D.Savastin adına Komradın resim şkolasının 26 üürenicisi finala çıktılar. Resim şkolanın başı Sergey Savastin kutladı uşakları onnarın başarılarınnan.

«Bizdä pek üüsek uurda başarılar var. Bu sergidä hepsi resimnär çıkarılı. Bän isteerim kutlamaa uşakları bu başarılarlan. Biz ama şansora hazırlanȇrız başka sergilerä dä», — haberledi Sergey Savastin.

Gagauziyanın Başkanı İrina Vlah nışannadı, ani avtonomiyamızın genç resimcileri üüsek uurda temsil ettilär bu yarışmakta Vatanımızı.

«Gururluyum çıkışlarınızlan. Siz kendi talantlarınızınnan halklararası uuruna çıktınız. Sizin hatırınızlan bütün dünnä üürenecek, ani Gagauziyada yaşȇȇrlar en talantlı uşaklar», — dedi İrina Vlah.

Üürenicilär annattılar, ani taramaa bu yarışmakta onnara yardımcı oldu sevgi resimcilää. Onnar ötää dooru da plannȇȇrlar pay almaa bölä yarışmaklarda.

«Beni çeker incä zanaata. Bu yarışmakta ensedim üüredicimin hatırınnan. O bana önemli nasaatları verärdi hem bütün ürektän beni üüretmää savaştı «, — paylaştı yarışmanın finalisti Natalya Kolioglo.

«İslää resimneerim taa küçüklüümdän. Benim üüredicim Olga Unguränu», — söledi Antonina Barbanägrê.

«Pek beenerim fantastik stilindä nesä resimnemää. Duygulanȇrım filmneri siiredärkana. Taa üüseklää resimcilik uurunda kalkmaa isteerim», — açıkladı İvan Zlatovçen.

D.Savastin adına Komradın resim şkolasının üürenicileri dayman pay alȇrlar halklararası resim yarışmaklarında. 2019-cu yılda onnar katıldılar yarışmaklara, angıları Yurmalada hem Çehiyada geçtilär.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: М.Каzaku