Gagauziyanın aksakallar sovetin extra oturuşunda bakıldı avtonomiya yaşayannarın danışmakları.

Gagauziyanın aksakallar sovetinä danıştılar Komrat kasabasının yaşayannarı. Bölä sıradakı danışmak sayıya koyuldu avtonomiyanın baş kasabasının yaşayanından Mariya Kuzneţovadan. O sayȇr, ani pek siirek esaba alınȇr mediţina bölümü.

«İki yıldan zeedä yok okulist, ama kim görmeer taa sık – bu yaşlı insannar. Onnar heptän kaybederlär görmäk kolaylıını, da yok nereyı danışsınnar, neçinki yok göz doktoru. Bana geler, ani bu soruşu maasuz lääzım çözmää. Bän sayerım, ani bizdä mediţinada ateş yanȇr, neçinki ök çoyu doktorlar. Ama neçin yok, neçinki verilmeer onnara kvartira. Bän sayerım, ani herlim bizim avtonomiya üürenärsaydı bu soruşu, var nicä satın alsınnar», — söledi Mariya Kuzneţova.

Gagauziyanın aksakallar sovetin maasuz oturuşunda pay aldı Komrat kasabasının dolay bolniţasının uşak intensiv terapiyanın doktorun yardımcısı Lüdmila Konstantinova da. O nışannadı, ani etişmeer bölä uzman nicä okulist, kardiolog, lor, pediatr hem dä doktorların yardımcıları.

«Etişmeer uzman. Bizä türlü hastalıklan düşerlär uşaklar. Bizdä yok pediatr, bizdä sadece üç pediatr, biri dä istäämer bölümümüzdä işlemää. Bu pediatorların üçü dä buulȇr iştän, biz düşeriz orada. Yok nica bölä çalışmaa. Nesoy sa bölümdä çalışȇȇr dört doktor yardımcısı, ama bizdä beş doktor yardımcısı. Yok mu nicä açma taabir post, nezamandan taa biz yalvarȇrız. Açınız bir post», — dedi uşak intensiv terapiyanın doktorun yardımcısı Lüdmila Konstantinova.

Kendi sırasında Gagauziyanın aksakallar sovetin öndercisi Vasliy Arnaut nışannadı, ani var nica olsunnar problemalar da, nicä dolay bolniţalarında da, öla da poliklinnikalarda , ama dil lääzım unutmaa, ani çök yapıldı bu uurda avtonomiyanın kuvetlerinnän.

Kararlandı kurmaa maasuz komissiyayı, angısına görä geçeceklär buluşmaklar nica Gagauziyanın saalık bakannıın başınnan, öla da Komrat, Çadır hem Valkaneş dolayların baş doktorlarınnan hem poliklinnikaların öndercilerinnän. Gagauziyanın saalık bakannıın öndercisi Svetlana Duleva MD premyer – ministrusunun İon Kikunun Gagauziyada vizitin sırasında büük ayın 23-dä annatı avtonomiyanın mediţina bölümündä problemayı, angısı baalı doktorların etişmemezliinnän.

 

Tekst: P. Barbova, video: А. Тоpal, montaj: İ. Varban