«Gagauzia» bukletindä toplu bilgilär Gagauz Eri için, onun yaşamak punktları için hem avtonomiyada yaşayan milletlär için, turistlerä meraklı olan erlär için, hem Gagauziya kuvetlerin strukturası için.

Bununnan birerdä, buklettä var nicä bulmaa bilgileri hem patretleri avtonomiyanın kurulması için, ekonomika, üüretim, kultura hem incäzanaat bölümlerin ilerlemesi için, Gagauziyanın tanılan politika hem cümne uurunda insannar için statyaları.

Kiyatta büük er alȇr Gagauziyanın hem Türkiyanın arasında işbirlii için bilgilär, belli edilmiş proektlar, angıları şansora gerçeklendilär avtonomiyada Türkiyä partnörların yardımınnan.

«Gagauzia» bukletin avtoru – türk dünnääsını aaraştıran türk jurnalisti Şükrü Gökkaya.

Kiyatlan var nicä tanışmaa Komrat primariyasında bulunan turist uurunda haberlemäk merkezindä 1-ci katta.