Cümne saalık korumak merkezi her yıl geçirer yaşayannarı aşılamak kampaniyaları türlä hastalıklara karşı, angıları geçer hava – damna yollarından. Nekadar effektiv bu koşullar hem nesoy hastalanmak uuru bütündän, annattı Komrat cümne saalık korumak merkezin başı İvan Hasta.

Gagauziyda taa sık hastalanȇrlar çiçek hastalınnan, haberledi Komrat kasabasının cümne saalık korumak merkezin başı İvan Hasta. En çok hasta geçän afta sayıya koyuldı: Çadırda – 6 olay, Valkaneştä 8 uşak hastalandı 14 yaşınadan.

«Komratta durum çiçek hastalınnan taa islää, ama hep okadar o koyulȇr sayıya. Bizim kısmetimizä çiçek hastalıı getirmeer zoor duruma, hem da ondan ölüm riski yok. Sadece var nicä analara, bobalara, uşaklara da getirsin biraz aarlık», — dedi İvan Hasta.

Oftiga hastaların sayısı avtonomiyada taa az, nekadar bütündän Moldovada. Gagauziyada en az, yaraştıtrarak başka dolaylarlan, nışannadı İvan Hasta.

«Her yıl biz sayıya koyerız 25- 30 olay Çadır – Lunga, Valkaneş hem Komrat dalaylarında. Bu olaylar baalı taa sık migraţiya proţesinnän hem da var nasıl ulaşmaa o insannardan, angıları dönerlär geeri kapandan. Pek güceneriz, ama bölä tendenţiya bizdä var», — nışannadı İvan Hasta.

O hep ölä haberledi, ani bakmayarak bu sayılara, belli olȇr oftiga hastalıı uurun iisilmesi. Avtonomiyada sayıya koyulmadı bir da kızamak olayı.

«Moldova devletindä her afta sayıya koyulȇr 2 – 3 kızamak hastalıınnan olay. Taa sık — bu merkezin dolaylarında hem da devletin poyraz tarafında. Şükür Alaha, ani bizim regionumuzda sayıya koyulmadı bir da olay saarılık hastalıınnan. Bir olay sayıya koyulu memlekettä», — dedi İvan Hasta.

Komrat kasabasının cümne saalık korumak merkezin başı İvan Hastanın laflarına görä, büünkü günnär aşılar saarılık hastalıından koyulȇrlar uşaklara, milli kalendarä görä.

 

Tekst: P.Barbova, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban