Gagauziyanın Bilim-aaraştırmak merkezindä geçti avtonomiyanın iki anılmış yazıcının Gavriil Gaydarcinin hem Saveliy Ȇkonomovun tiparlanmış yaratmaların prezentaţiyası. Toplumnarı hazırladılar merkezin uzmannarı. Oluşta pay aldıar bibliotekanın, muzeyin işçileri hem onnar, kim meraklanȇr yazıcıların işlerinnän.

Anılmış gagauz üüredicisinin hem yazıcısının Saveliy Ȇkonomovun yaratmaları toplanıldı bir kiyada, angısının adı “Saveliy Ȇkonomov- şannı üüredici”. Topladı onnarı bir kiyda Bilim-aaraştırmak merkezin uzmanı Pötr Çebotar.

Saveliy Ȇkonomovun kızı getirdi aklına, ani bobası zanaatlanardı çok işlän, pek sevärdi kendi halkını. Yaşadı zor, ama meraklı.

Prezentaţiyanın payalannarını tanıştırdılar taa bir kiyatlan — G. Gaydarjinin monografiyalarınnan. Onnarı bir kiyada topladı Bilim-aaraştırmak merkezin uzmanı Mariya Kopuşçu. O nışannadı, ani bu insanın yaptıkları paasız gagauz halkına deyni.

Yazıcı Stepan Bulgar çok sıkı tutardı baalantıları bu yazıcılarlan. O sayȇr, ani bu kiyatların tiparlanması — bu büük baaşış gagauz literaturasına deyni.

İki kiyadi tiparladılar sayıda 300 ekzemplär. Onnarın bir payı verildi bibliotekalara hem muzeylerä.

Tekst: Z. Kanţır, video: A. Topal, montaj: A. Gerçu