Gagauziyanın genç türkücüsü Dmitriy Jelezoglo Eurovision 2020 konkursunda pay almak için milli ayırmak yarışmasına katılacek. Onun «Do It Slow» türküsü ingliz dilindä yazılı.

Türkücü muzika incä zanaatınnan taa küçüklüündän meraklanȇr. Eurovision konkursunda pay almaa Dmitriy çoktan düş güdärdi hem bu adımın yapmasına çoktan hazırlanardı, annattı o GRT kanalına.

“Bu konkursta karar verdim pay almaa geçan yıl, çünkü bän duyerım kendi duygularımı, kuvedimi vokal hem professional tarafından, hem isterim göstermää Gagauziyayı bu konkursta gözäl uurda, deyni bilsinnär, ani gagauzlarda da var gözäl muzika”, — annattı genç türkücü.

Talantlı türkücü annattı, ani kendi türkülerindä o taa sık insannarın duygularını açıklȇȇr. Bütün dünneyi sevda tutȇr hem insana yaşamaya kuvet verer. «Do It Slow» türküsündä da sevda duyguları açıklanȇrlar.

 “Benim türküm sevgi için, ani bu duygu okadar kaavi, ani o bizi uçturȇr, o bizi kaldırȇr yukarı, hem biz bu duyguyu isteriz geçirmää yavaş, deyni duymaa onu diptän”, — dedi türkücü.

Bu yıl Eurovision 2020 konkursunda pay almak için Moldovanın milli ayırmak yarışmasında devletimizin 36 türkücüsü katılacek. Yarışıcıların seslemesi geçecek fevralin 1-dä saat 15:00-tän milli televideniyasının 2-cı studiyasında, angısı gösterilecek Moldova 2 kanalın cannı yayınında.

Evrovidenie 2020 konkursu hederlez ayın 12-dän -16-na kadar Niderlandı devletindä geçecek.

 

Tekst: T. Kazaku