Gagauziyanın yangına karşı korumak sistemanın modernizaţiyasınnan baalı soruşlar bakıldı avtonomiyanın başın İrina Vlahın Avstriyadan delegaţiyasınnan buluşmasında.

Avstriyalı halklararası uurunda yardım edän kurumu Gagauz Erin kuvetlerinnän işbirliini kurmaa hazırlıını açıkladı, deyni avtonomiyaya getirtmää yangını yoketmäk zamandaş tehnikayı. 2012 yıldan bu kurumun yardımınnan Moldovaya getirildi 48 yangını yoketmäk maşına.

Bölä tehnika taa bir partiyasını Avstriyadan halklararası uurunda yardım edän kurumu hazır getirtmää Gagauz Erinä. Bu neetlän yabancı delegaţiya dolaştı avtonomiyanın kimi yaşamak punktlarını, üürenip onnarda varolan yangına karşı korumak sistemaların durumunu, haberlener başkanın soţial mediyalarında ofiţial sayfasında.

İrina Vlah açıkladı hazırlıını tutturmaa avstriyalı organizaţiyasının iniţiativasını hem yardım etmää hepsi başladılmış proektlerin giriştirilmesindä.

Hatalı olayları yoketmäk bakannıın hem düzmäk işleri bakannıın başalrına Vitaliy Kassaya hem İvan Koliogluya .başkan izin etti onnar musaafirleri tanıştırsınnar avtonomiyada varolan hatalı olayalrı yoketmäk sistemanın düzeninnän hem extra durumnarında işleyan izmetlerin işinnän.

фото: FB/Ирина Влах. Официальная страница/