Komratta belli ettilär «En lääzımnı kiyat — 2019» yarışmasının çıkışlarını. Onda pay aldılar gagauz peetçilär hem yazıcılar yaratmalarınnan hem kiyatlarınnan, angılarını yazdılar hem tiparladılar 2019 yılın içindä. Olay geçti bölgedeki resim galereyasında.

«En lääzımnı kiyat -2019»literatura yarışması, git – gidä, toplȇȇr taa çok pay alannarı, nışannadı Gagauziyanın kultura bakanı Marina Semönova.

«En lääzımnı kiyat -2019» literatura konkursun pay alannarı şükür etillär toplantının kurucularını da nışannadılar, ani bölä uurda konkurslar vererlär taa büük havez yazmaa eni kiyatları.

Gagauziyanın kultura bakanı Marina Semönova umutlanȇr, ani 2020 yıl olacek taa zengin hem konkursun pay alannarın sayısı zeedelenecek. O danıştı hepsinä, kimdä var el yazıları gagauz dilindä, getirsinnär onnarı kultura bakannıına, yada Bilim – Aaraştırmak merkezinä.

«En lääzımnı kiyat» literatura konkursu Gagauziyada geçiriler ikincilää.

 

Tekst: P. Barbova, video: G. Stavilov, montaj: İ. Varban