İlk artistik filmi «Dünürcülük»  «GALA-KİNO 2020» festivalinin «EN İİ KOSTÜM» nominaţiyasını kazandı. Filmin rejisöru annattı bu ödülün önemliini gagauz halkına hem onun kulturasına deyni.

İlk artistik filmi «Dünürcülük» annader gençlerin Yaninin hem Nianın aralarında sevdası için. Bu sevda istoriyasında gösteriler gagauz halkınnan 20-30-cu yıllarda yaşanmış istoriya olaylarını. Rejissör İ.Patraman annader, ani filmin baş davası — göstermää ozamankı vakıtların istoriyasını hem filosofiyasını. Bu işi yapmmaa deyni yardımcı oldular kostünmar.

«En büük daavaların biri — gagauz dilini hem kulturasını göstermäk. Ki vakıtların geçmesininnän korunsun gagauz dili, kulturası hem gagauzların kendilii», — söledi rejissör.

«Dünürcülük» filmin çekilmesi 2017-ci yılda başarıldı. Rejisör çizgiledi, ani filmin yapması o zor hem pek incä bir iş. O şükür etti herbir insanı, angısı işledi bu filmin başa çıkaılması için.  

«Bän danıştım Beşalmanın, Komradın hem Avdarmanın muzeylerinä, herbir muzeydä bizä karşı çıktılar.  200 eksponattan zeedä biz aldıkKomradın muzeyindän, 100-eksponattan zeedä Beşalmanın muzeyindän hem Avdarmanın muzeyindän da çok eksponat alındı», — dedi Patraman.

Serbest film kinostudiyası zor bir yol geçti. Filmın çıkarılması 2 yıla uzandı.Filmin hepsi pay alannarı btün gagauz halkının sevgisini hem şükürlüünü baaşış gibi kablettilär. İlk olmaa herzaman zor. İ.Patraman annatı, ne yardım etti ona bu yaratmayı başa çıkarmaa.

«Bana deyni büük destek olȇr sevgi kendi halkıma. Bän döndüm aşırıdan geeri Vatanıma kendi fikirlerimi gerçeklemää deyni, ilerletmää gagauz dilini hem kulturasını hem nesoysa filosofiya işlerini yapmaa deyni», — paylaştı genç rejissör.

Dünürcülük filmi çıkarıldı Nikolay Babaoglunun annatmasına görä. Filmi siiredäbildilär Gagauziyanın yaşayannarı hepsi küüyälerdä hem kasabalarda, kino gösterildi başka devletlerdä dä.

Tekst: Т.Каzaku, video: А. Leşçinskiy, montaj: Е.Меlnik