Kongaz küüyün Yasıbaş aylesinin evi yandı büük ayın 20-dä. Büün bu 8 kişilik aylä senselerindä kalȇr. Onnar umutlanȇrlar, ani erindeki kuvetlär yardım edeceklär onnara eni evi satın almaa. İlk çıkışlara görä, Yasıbaşların evindä yangının sebepi oldu elektrik telin yanması. Yandı hepsi, ne vardı evin içindä: rubalar, dokumentlär, mobila hem tehnika tedarıkları.

«Te burada buz dolabı durardı, o yandı. Çamaşır maşinası da yandı. Te burada bulunardı gaz plitası. Gazı biz dışardan o saat kapattık, patlamak olmasın deyni», — annadȇr yanmış evini gezeräk Nikolay Yasıbaş.

Açan bu yangın oldu, ayledän hepsi iştäydi. Kabledip yangın için haberi, hepsi evä izlandılar, ama şansora geçti, neçin ani bütün evi yalın sarmıştı.

Yangın için haber 06:30 sabaalen geldi. O saat burayı Kongazın yangını sündürmäk tehnikası geldi, hem taa bir maşina Komrattan yollandırıldı burayı. Yangını bir saattan zeedä sündürmää savaştılar.

Kongaz küüyün sovet azası Gavriil Tulba teklif etti avtonomiyanın yaşayannarına kalmasınnar bir tarafta da ayleyä yardım etsinnär, neçinki 8 kişi büün kaldılar sokakta, da, istär-istemäz, yaşȇȇrlar hısımnarında.

«Pek çirkin iş! Evin 80% yandı. Kışın ortasında bütün aylä sokakta kaldı. Sovet azaları primarlan barabar savaşacez yardımcı olmaa onnara», — dedi Gavriil Tulba.

Kongaz küüyün sovetin maasuz oturuşunda bu ayleyä yardım etmäk soruşu bakıldı. Kararlandı onnara 40 bin ley vermää.

 

Tekst: Т. Каzaku, video: А. Leşçinskiy, montaj: М. Каzaku