Büük ayın 22-dä Kongaz küüyün sovetin maasuz oturuşu geçti. Nasaatçılar kararladılar kurmaa maasuz komisiyayı, angısı işledecek 2020-cı yıl için bücet proektini deyni sovet onu sora kabletsin.

Maasuz komisiya zanaatlanacek 2020-cı yıl için bücet proektin kabletmesinin soruşlarınnan. İşleyecek bu komisiya bücet soruşu çözülenä kadar. Bu komisiyaya girdilärsovet azaları.

«Bu büük bir komisiya oldu. Orayı girdilär uzmannar, angıların var annamaları finans soruşlarından. Sade bölä biz var nicä dooru kararları kabledelim. Bücetin kabletmesi soruşunda yannışlık diil lääzım olsun, neçinki vardır oldu ölä, ani devlet kanţeläriyası daavaya verip, sora bizä geeri onu çevirer», — dedi sovetin azası Gavriil Tulba.

Bu komisiyaya 9 kişi girdi, onnar taa dooru hem derindän bu soruşa yaklaşaceklar, sayer sovetin başka azası Stepan Arnaut.

Küüyün nasaatın geçän oturuşunda bücet soruşu 2-ci okumaklan bakıldı, ama kimi uurlarda nasaatçılarda çok soruş peydalandı, onuştan dokumenti ölä da kabletmedilär. Nasaatın sıradakı oturuşu büük ayın 29-da geçecek.

 

Tekst: T.Kazaku, video: A. Leşçinskiy, montaj: M. Kazaku