İtaliyalı investor neetlener industrial parkında koymaa güneş energiyasını işledän konstrukţiyalarını. Rezident olmak için annaşmaya imzalarını koydular Komradın primarı Sergey Anastasov hem italiyalı işadamı Garuzzo Karlo Artur.

İnvestoru İtaliyadan Garuzzo Karlo Arturu meraklandırdı Komrat kasabasının industrial parkı. Musaafir hazır yattırmaa beş million evrodan zeedä, deyni erleştirmää onun dolayında güneş panolarını.

«Annaşmanın imzalaması söleer onu, ani  gelän vakıtlarda  industriya parkı  başlayacek düzülmää , da hepsici kabledeceklär  islää dividentları hem da ȇlektrik şafkını», — dedi italiyalı işadamı.

Kendi tarafından avtonomiyanın baş kasabasının çorbacısı Sergey Anastasov şükür etti İtaliyadan investoru da nışannadı, ani sade erin kiralanması için Komrat kasabası kabledecek yılda bir million leya kadar.

Komrat kasabasının industrial parkın administratoru Viktor Baldjı nışannadı, ani parkın açılması avtonomiyanın baş kasabasında — bu en büük proektlerin biri. İtaliyalı investor onun 5-ci rezidenti olacek.

Avtonomiyanın baş kasabasının başı Sergey Anastasov çizgiledi, ani investorlar bakȇrlar kolaylıkları, erleştirmää deyni güneş panolarını kasabanın içindä dä. İtaliyadan investor Garuzzo Karlo Arturo – ilk işadamı, angısı yapacek güneş panolarını Gagauziyada büük proekt olarak.

 

Tekst: P. Barbova, video: G.Stavilov, montaj: İ.Varban