Germaniyalı işbirlii hem ilerletmäk GIZ agentstvosu hazır yardım etmää giriştirmää dual üüretim sistemasını Komratta Türkiye yardımınnan düzülecek industrial kolledjdä. Bölä sistema baktırȇr bir vakıtta teoriyayı praktikaylan üüretmeyi.

Bu soruş bakıldı Gagauziya başkanın İrina Vlahın hem bakannık komitetin azaların GIZ agentstvosunun temsilcisinnän Oana Vodiţaylan buluşmakta, angısı “Moldovada dual üüretimin tutturulması” proektin başında durȇr.

İrina Vlah haberledi karşıdakı tarafı industrial kolledjin düzmäk plannarı için, nışannayıp, ani bu üüretim kurumu tehnik uurunda zanaatlara üüredecek.

Gagauziyanın öndercilii baktırȇr, ani düzülecek kolledjin üüretim sisteması uysun zamandaş standartlarına hem iş erleri panayırına.

Buluşmanın payalannarı annaştılar, ani GIZ tutturacek kolledjda dual üüretim sistemanın giriştirilmesini. Bundan kaarä, GIZ uzmannarı açıkladılar hazırlıını incelemää iş erleri panayırını hem toplamaa ekonomika agentlerindän bilgileri lääzımnı uzmannar için.