Gagauziyada küçük ayın çeketmesindä regional olimpiadalar geçecek. Deyni taa çok uşak pay alsın olimpiadalarda, Üüretim bakannıı kararladı büültmää para premiyalarını ilk erlär için.

2020 yılda o üürenicilerä, kim ilk erleri kazanacek regional olimpiadalarda, premiyaların sayısı büüdü. Tarayannar 1-ci er için baaşlanaceklar 800 leylän, 2 er için – 500 hem 3 er için — 300 ley. Üüredicilär, kimin üürenicileri ilk eri alaceklar, kabledeceklär 400-zär ley.

«Geçmiş yıllar 1 er için verilärdi 200 ley, 2 er için – 150 hem 3- cü er için 100 ley. Üüredciya da , angısının üürenicisi kazandı ilk eri, verilärdi 100 ley. Bu yıl biz istedik büültmää bu paraların sayılarını, deyni uşaklar istesinnär taa büük havezlän olimpiadalarda pay almaa. Sanȇrım, ani uşaklar için bu iş fayda getirecek», — haberledi Anna Russu, Gagauziyanın üüretim bakanın yardımcısı.

Olimpiadalar geçeceklär 13 predmettä 4 günün içindä – küçük ayın 1 -2-da hem 8 -9-da. Uşaklar olimpiada testlarını yazaceklar avtonomiyanın 5 üüretim merkezindä. 7-8 hem 9-12 klasların üürenicileri var nicä pay alsınnar onnarda.

«Biz baaşlȇȇrız bizim tarayıcıları çiçek ayında, yada hederlez ayın çeketmesindä. Orayı biz teklif ederiz üürenicileri, angıları üüsek erleri kazanȇrlar hem onnarın üüredicilerini. Ţeremoniya, adetçä, geçer Komrat muniţipiyasının kultura evindä», — annattı bakanın yardımcısı.

2018- 19 üüretmäk yılın olimpiadalarında pay aldılar 784 üürenici, onnarın içindän yakın 300 uşak kazandı ilk erleri.

 

Tekst: Z. Efremova, video: A. Leşçinskiy, montaj: E. Melnik