Trenajor zalda gün gündän sportçuların sayısı zeedelener. Proektın iniţiatorlarında var plannarda büültmää eri, deyni taa da çok insan parasız sportlan zanaatlansın.

Bölä bir sport zalı açmaa maasuz sport tertiplerinnän istedi «Saalıklı Evropa evladları» cümnä kurumun başı Maksim Topal.

«Biz bileriz, ani çoyu Komrat boks hem futbol klublarında yok maasuz zallar, deyni trenirovkaları geçirmää, onuştan da biz onnara bu işlän yardım ederiz. Burada Oguzsport klubun sportçuları zanaatlanȇr. Bu zalda onnar var nicä kendi sport becermeklerini kaldırsınnar taa üüsek uura. Burada taa zanaatlanȇrlar sport liţeyin hem sport okulun sportçuları da», — söleer Maksim Topal.

O hep ölä annattı, ani bu sport zalı o çoktan istäärdi açmaa, deyni insan parasız sportlan zanatlansın. Herbir sportçu için o maasuz trenirovkaları yapȇr.

«Kimä lääzım maasuz komplekslär, bän hazırlȇȇrım. Lääzım baştan belli etmää, nesoy durumda bulunȇr sportçunun uuru. Onuştan ilk trenirovkada bän bakȇrım, nicä o zanatlaanȇr sportlan hem nesoy halda bulunȇr onun güüdesi», — deer Maksim.

Zal işleer 6 gün aftada. Gençlär severlär orada sportlan zanaatlanmaa.

«Zala 4 ay şansora gezerim. Onun çorbacısını bilerim şansora 2 yıl, onu herzaman tutturȇrım. Bän bilärdim, ani o istäärdi zalı açmaa, kendim sportu severim hem onunnan büük havezlän zanaatlanȇrım taa küçüktän. Bu zal benim için ii bir iş, da bana pek yakışȇr».

 

«Sport – o benim yaşamam. Hergün onunnan zanaatlanȇrım. Harman ayından beri burayı gezerim, beenerim burada bulunmaa. Futbollan zanaatlanȇrım, da lääzım herzaman formayı tutmaa, onuştan da gezerim burayı. Bu iş taa ii, nekadar içki, yada ţigara», — paylaşȇrlar gençlär.

Trenajor zalı bulunȇr sport bakanıın yapısında Geofizika dolayında. Orayı gezer yakın 60 kişi. Proekt giriştirildi GAMCON programasının yardımınnan.

 

 Tekst: Z. Efremova, video: A. Topal, montaj: E. Melnik