MD Parlamentin hem Gagauziyanın halk topluşun deputatların iş grupası enidän kendi işini başlȇȇr. Bölä karara geldilär avtonomiyanın kanon kurucuları dünkü oturuşunda Moldova prezidentinnän İgor Dodonnan buluşmaktan sora.

Bakarak soruşu MD Parlamentin hem Gagauziyanın halk topluşun deputataların iş grupasının enidän barabar çalışması için avtonomiyanın kanon kurucuların türlü bakışları açıkladılar.

«Bän büün sesledim Prezidentin sözünü. O söledi, ki MD Parlamentin hem Gagauziyanın iş grupası enidän barabar çeketsin çalışmaa, ama bän sizä isteerim söemää başka iş. Biz çalıştık yakın üç yıl, herbir statyayı baktık. Yapıldı  pek büük derindän iş», — dedi deputat İlya Uzun.

Onun kollegası Georgiy Leyçu nışannadı, ani deputatlar lääzım derindän annasınnar, ne için giderlär işlemää, hem da nesoy çıkış olacek.

«Eer olarsaydı bölä baalantı bizim kollegalarlan Kişinövdan, ne biz gözlettik iş grupanın kimi olaylarında, ozaman ilk olacam, kim isteyecek işi diil sade durgutmaa, ama, nicä deerlär, bölä uurda annaşmakları ilerletmemää . Bu gösterer onu, ani var nicä gitmää bir tarafa soruşların çözülmesindän, — söledi Leyçü.

Grigoriy Uzun sayȇr, ani lääzım çalıştırmaa MD Parlamentin hem Gagauziyanın iş grupasının işini, kabletmää deyni dokumentleri da çeketmää çalışmaa bu uurda.

«Bakarak ona, ne bizä büün nasaat ettillär MD Paralamentin deputatları, var eni iniţiativa. Ama genä orada var diişilmeklär ilk bizim proektimizdä, ki biz bakalım GHT – bu dooru. Lääzım saade işlettirmää MD Parlamentin hem Gagauziyanın barabar iş grupasını, da gruppaya görä bakmaa ne şindi prezidium bizä açıkladı», — söledi Grigoriy Uzun.

Çok dartışmaklardan sora GHT başı Vladimir Kıssa koydu bu soruşu ses vermelerinä. 19 deputat tutturdular MD Parlamentin hem Gagauziyanın barabar iş grupasının enidän işin çeketmesini.

«Biz büün martur olduk onda, ani devletin başı da meraklanȇr komisiyanın enidän barabar çalışması için. Ondan kaarä o söledi, ani  var nicä taa eklemää kendi cümlelerini. Kim yapacek bu işi komisiyadan kaarä. Benim bakışım butakım, biz lääzım brakalım bir tarafa kendi dikliimizi, da ileri gidelim bizim problemaların çözülmesindä. Bän sayȇrım, ani dooru olacek çalıştırtma bu komisiyanın işini», — söledi Pötr Fazlı.

GHT deputatı Mihail Jelezoglo çıktı iniţiativaylan, ki altı aydan sora komisiya açıklasın yapılmış işlerini. 17 deputat tutturdular onun teklifini.

 

Tekst: P. Barbova, video: G. Stavilov, montaj: İ. Varban