Büün, büük ayın 21-dä Moldovanın prezidenti İgor Dodon iş vizitinnän gelecek Gagauziyaya.

Saat 12-dä devletin başı Gagauziyanın başkanınnan İrina Vlahlan barabar bakaceklar, nicä ilerleer Komratta stadionu düzmäk işleri.

Saat 12:30 prezident buluşacek Halk Topluşun deputatlarınnan da katılalcek onnarın sıradakı oturuşuna, haberleneer başkanın sayfasında soţial mediyalarında.

Dodonun vizitini hazırlamak sırasında İrina Vlah geçirdi Bakannık Komitetin azaların iş toplantısını.

“Devletin prezidenti açıkladı büük meraklıını Gagauziyanın kuvetlerin iniţiativasına açmaa industrial kolledjını, deyni bölgenin ekonomikasına hazırlamaa tehnik uurunda zanaatlarında uzmannarı. Bizim davamız – bu proekt için vermää prezidentä hepsi bilgileri”, — söledi başkan.