Moldovanın parlamenti bu yıldan beri brakıldı plastik şişelerin kullanmasından tabiyata getirilän zararın sayısını azltmaa deyni. Bu karar bundan sora yılda devlet parasının 100 bin leyadan ekonomiya apacek.

İçmäk suyunu parlamenttä avr nicä olacek almaa hollarda duran kulerlardan. Plastik filcännarı da diiştirileceklär kartondan filcannara.