Büün, yanvarın 21-dä halk kalendarinä görä bakılȇr babu günü. Bu yortunun istoriyası hem adetleri çekiler eveldän. Bu gündä gösterärdilär saygısını o karılara, angıları uşakları bu dünneyä getirmää yardım edärdilär. Büün sä babu günü kutlanılȇr professiyonal akuşerlerin günü olarak.

Babu günün kutlamak adetleri derin evellerdän çekiler. Babu o karılara sölärdilär, kim yardım edärdi duan uşakları dünneyä kabletmää. Sayılardı, ani Babunun hem duan uşaan arasında ruh senselelii peydalanȇr, annadȇr Tomay küüyün yaşayanı Sofya Tanasoglo. Babuların çoyu o karılardı, kimin vardı kendi uşakları.

«Babu günündä» adetçä karılar Babuya üülen ekmeenä gidärdilär, kendi uşaklarına ii duaları kabletmää deyni, söler Sofya Tanasoglo. «Babu günündä» karılar vardı nicä yapsınnar hepsini,  ne isteerlär. Bu gündä adamnar karıların önünä düşmäärdi çıksınnar.

Uşakları dünneyä kabledän Babular pek az kaldılar. Asirlärcä korunmuş adetleri avtonomiyanın küülerindä bakȇrlar. Kasabalarda Babu günü ginekolog-akuşȆr doktorların zanaat yortusu sayılȇr.

 

Tekst: Т.Каzaku, N. Jelezova, video: G. Stavilov, montaj: E. Melnik