Devlet statistika kurumun bilgilerinä görä, Moldovada büüdülär paalar meyvalara hem zarzavatlara 20%, süt mallarına 8% hem yaanıya 6,6%.

Komrat kasabasının panayırında emişlär hem zarzavatlar taa paalı oldular. En pek üüseldi paa patlacannara hem hıyarlara 30 -40 ley kilası için. Mantarlar – 35 leydän yukarı, kabaçkilerin hem biberlerin kilası – 40 leya yakın. Kartofi, çükündür hem morkva eder 10 leya kadar. Meyvaların sayısından ţıtruslar en paalı – 20 — 40 leya kadar kilası. Almalar taa ucuz, 10-12 ley kilası.

Süt mallarından en paalı piinir. Keçi, yada inek piinirin bir kilası 85- 95 ley eder. Yaanı mallarından — sıır yaanısının orta paası 65- 70 ley. 10 yımırta 14 — 20 leya kadar etişer.

Satıcılar paylaşȇrlar , ani kaldırȇrlar paaları, deyni çıkartmaa kendi harçlarını. Yaşayannar kahırlanȇrlar, neçinki paaya kalktı diil sade imek malları, ama komunal tarifleri dä.

Soţial uurunda ekspert Galina Şalar paylaştı, neylän var nicä olsun baalı paaların üüselmesi.

«Bizim devlettä paaların kalkmasını kontrol eder hükümet, ama yok ölä bir kanon, angısına görä bu yapılsın», — söledi o.

Ekonomika uurunda ekspert Väçeslav İoniţȇ annaştırdı, kim lääzım kontrol etsin paaların kalkmasını.

«Bizim infläţiya geçän yılda büüdü, neçinki kuvetlär çalışmadılar, nicä lääzımdı çalışsınnar. İnfläţiyanın herbir punktu hükümetä eder 200 million ley. Şindi kuvetlär pensiyalara indeksaţiyayı yapaceklar, ama paalar kalktılar, şindi lääzım olacek 300-400 million, deyni kapamaa paaların kalkmasını, angıları büüdülär geçän yılda», — dedi İoniţȇ.

Devlet statistika kurumun bilgilerinä görä, 2019 yılda kalktılar diil sade imek malların paaları, ama 10 % kalktı elektroenergiyanın paası, kommunal ödemekleri üüseldilär 4%.

 

Tekst: Z. Efremova, video: A. Leşçinskiy, montaj: E. Melnik