Halk topluşun sıradakı oturuşun gün iş sırasına girdi 6 soruş.

Deputatlar plannȇȇrlar seçmää GRT cümne yayın kompaniyasının gözledici sovetin taa 3 azasını.

Bakılacek GHT deputatların işin ilerletmesi parlamentin deputatlarınnan barabar iş grupasında, Gagauziyanın yaşadılması için konstituţiya normalarına görä. Bu grupada HT deputatların işinin durgudulması için GHT kararladıydı kendi bitki oturuşların birindä.

Hep ölä, millet vekilleri neetlenerlär kabletmää kanon yaradıcılık planını bu yıla, HT rezerv fondundan paraların bölünmesi için seçim dolaylarına görä, kabledeceklär iniţiativayı HT reglament için kanon proektin yaradılması için.