Kongaz küüyün maasuz oturuşunda bakıldı soruş, angısı baalıydı fidannarın çıkarılmasınnan yaşamak erin baş sokaanda. Onnar dolaştıraceklar su akmasını yolun boyunda, haberledilär bu işi yapan kompaniyanın temsilcileri.

Soruş 78 fidannarın kesilmesi için Kongaz küüyün Lenin sokaanda aaraştırıldı sovetin azalarınnan. Bundan sora onnarın bakışları diildilär birtürlü. sovetin azası Födor Gaydarjı sayȇr, ani kimi çok yıllık büümneri var nicä ksmemää.

Onun kollegası Stepan Arnaut sa sayȇr, ani aaçlar, angıları bulunȇrlar yaşamak erin baş sokaanda, lääzım çıkarılsınnar, neçinki onnar var nasıl dolaştırsınnar yoldan suların akmasını.

Kongaz küüyün maasuz oturuşunda bulundular işi yapan kompaniyanın temsilcileri dä, angıları haberledilär, ani bu soruş geçti şansora hepsi lääzımnı bakannıkları. Çok dartışmaklardan sora sovet azaların taa çoyu kararladı çıkarmaa sade o fidannarı, angıları dolaştırȇrlar kommunikaţiyaların geçirilmesini.

 

Tekst: P. Barbova, video: G. Stavilov, montaj: A. Gerçu