Yanvar ayın 20 Komrat kurban yortusunu kutlayacek. Bu günä karşı kasabanın öndercileri yaşlı hem kolaylıksız yaşayannara soţial paketlerini vererlär.

Komrat kasabanın primariyası her yıl imek mallarınnan paketleri kolaylıksız insannara klisä yortusuna karşı vererlär. Nicä haberledi Komrat kasabanın primarın yardımcısı Georgiy Sarı, yardımı kablederlär zor durumda bulunan insannar, aylelär, neredä var çok uşak, hem ihtiar insannar 80 yaşından taa büük.

“Bizim var gözäl yortumuz – Komradın kurbanı. Bu günä herzaman hazırlanȇrız, nicä bir gözäl yortuya, adetä görä vereriz baaşışları. Bu yıl primar verdi izin 1400 paket hazırlamaa, bıldır bu sayı kurardı 1200. Her yıl sayı zeedelener. İnsan kableder onnarı büünkü gündän”, — haberledi Georgiy Sarı, Komrat kasabasının primarın yardımcısı.

Bir pakedin paası yakın 130 ley kurȇr, paralar verilerlär Komradın büdjetindän. Onda var şeker, oloy, türlü bulgurlar hem konserva. İnsannar şükür busoy yardım için.

“Bän diil kendimä, gelinä. O yatalak, 45 yaşında”.

 

“Eşimä verdilär. O hasta, yatalak. Bän onu bakȇrım. Pakedi ona verdilär. Saa olsunnar, ani vererlär”.

 

“İslää, ani vererlär. Bu diil bana, eşimä. O görmeer. Onun erinä bän kablederim. Saa olsunnar primariyanın izmetçileri”.

Georgiy Sarı haberledi, ani primariya herzaman hazır kuvedinä görä yaşayannara yardımcı olmaa. Georgiy Sarı kutladı komratlıları kasabanın gelän kurban yortusunnan.

“İnsannara adȇrım çok saalık. Olsunnar ayakta. Sofraları olsun bereketli. Hepsi olsun gözäl. Saa olsunnar da sevinsinnär, ani yaşȇȇrlar Komratta”, — dedi Sarı.

Paketleri yanvarin 18-dä da var nasıl olacȇk kabletmää. Kim gelämeyecek, onnara soţial izmetçileri paketleri evä götürecelär.

 

Tekst: V. Kerman, video: G. Stavilov, montaj: İ.Varban