Küçük ayın 1- ndän oktäbr ayın 1 — dän küülerin hem kasabaların arasında gezän avtobuslar lääzım olacek geçsinnär kvalifikaţiyayı hem koşullara görä onnara kategoriya verilecek. Şindi sa onnar karşı gelerlär problemaylan, angısı baalı pasajirların aazalmasınnan. Buna sebep yolun paaya kalkması.

Yanvarin 1-dän Moldovada küüyü – kasaba aralarında bilet paası arasında gezän transportlarda büüdü may iki keredä. Eni paalara görä Коmrat – Kişinöv yolu 57 57 ley tutȇr, Коmrat-Çadır-Lunga – 22 ley, Коrat-Valkaneş — 49 ley. Yol paaya kalkmasının beterinä küülär, kasabalar aralaında gezän avtobuslarda gezennerin sayısı azaldı.

«Gözletmeklerimiz gösterer, ani avtobuslarda gezennerin sayısı azaldı, bakınca geçän yıla, 3-5%-dän. Küülär, kasabalar arasında yolların paası neredä 10 ley tutardı, şindi 13 ley oldu. İnsanın çoyu taa çok yolda transpordu tutȇr», — söledi Vladimir Çeban, Komrat avtobus stanţiyasının başı.

Yolcular, kim sık küü, kasaba arası transpordu kullanȇr, avtobusların komfort koşulları için annattılar.

«Burada avtobusların komfortluu taa islää, nekadar Ukrainada. Şoförlar da taa islää insana danışȇrlar«.

 

«Deyecez, Kişinöva komfortlu avtobuslar giderlär, ama var avtobuslar, angıları Besarabka-Kagul arasında işleerlär, hiç diil yakışıklı«.

 

«Annȇȇrız, ani işlemää lääzım, ama insana deyni paalı çıkȇr «.

Avtobusların komfortluu üç bölümä görä kantarlanacek: dış, iç hem temizlik durumuna görä. Avtobusların komfortluu belli edili iki kriteriyaya görä. Transpordun standart uurun paası 60 ban bir kilometrada kuracek. Avtobus üüsek uurda raatlıklan 70 ban bir kilometrada tutacek.

«O transport agentstvoları, angıları insanı isteerlär 0,70 banä bir kilometrada götürmää, lääzım sertifikatı kabletsinnär«, — dedi Komrat avtostanţiyasının başı.

Аvtobuslar, angıları klasifikaţiyayı komfortluk kategoriyasına görä geçmeyeceklär, taşımacılık sektorundan çıkarılaceklar.

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Тоpal, montaj: М.Каzaku