Moldovanın meteo kurumu bildirdi sarı kodu bütün devlettä koyu dumanın beterinä. Onun haberinä görä yolun görülmesi kötü olacek. Bu durum saat 13:00 kadar sürecek.

“Belli edilmiş vakıdın içindä hep duman olacek, yol görünecek sade 200 metrayadan hem taa aaz”, — deniler meteo kurumun haberindä, yayınnȇȇr tv8.

Meteorologlar nışannadılar en büük riskleri bölä hava durumda:

  • Yolun kötü görünmesi, ne var nicä yol razgelmelerin sayısının zeedelenmesinä getirsin;
  • Avtobusların gezmäk saatların diişmesi;
  • Soluun kirlenmesi, maalez büük kasabalarda;
  • Kalp hastalıınnan hasta insannarın raatsızlanması.

Bununnan birerdä devlet poliţiya bakanıı bir sıra nasat verer maşınaların kullanıcılarına:

  • Dumana karşı şafkları kullansınnar;
  • Pek hızlı gitmesinnär;
  • Önündä gidän maşınaların önünä geçmää savaşmasınnar hem pek yakın onnara gitmesinnär;
  • Saalıına sesirgensinnär hem dışarda çok durmasınnar.