Tomay küüyündä geçecek Kolada yortularınnan baalı festival. Oluş geçecek Kultura evindä. Bunun için haberedi Gagauziyanın kultura bakannıın başın yardımcısı Aleksey Karaterzi.

«Kolada adetleri» festivali ikinci sıra Tomay küüyündä geçecek. Oluşun baş neeti – Gagauziyada yaşayan türlü milletlerin Kolada hem Eni Yılın Eskiycä kutlamak adetlerini göstermää. Evlad boylarında da terbietmää havezi duuma erin halk adetlerini korumaa.

Siiredicilär göräbileceklär Kolada yortuların teatral göstermeklerini, sesleyäbileceklär Kolada türkülerini, Eni Yılda eskiycä çalınan türküleri. Festivali hazırlȇȇrlar hem geçirerlär Gagauziyanın kultura hem üüretim Bakannıkları.

 

Tekst: T. Kazaku, video: A. Topal, montaj: M. Kazaku