Evropa Birliin delegaţiyasının başı Moldovada Peter Mihalko geldi iş vizitinnän Gagauziyaya. Komratta diplomatlan buluştular Gagauziyanın başkanı İrina Vlah hem halk topluşun başı Vladimir Kılçık.

Buluşmanın sırasında İrina Vlah şükür etti Evropa Birliin delegaţiyasının başını Gagauziyaylan kurulmuş hem ilerleyan işbirlii için. Başkan nışannadı SARD programasının sınırlarında giriştirilmiş proektların büük faydasını hem erli kuvetlerä yardımı yapılmış SLPA proektinä görä, haberleer başkanın pressa izmeti.

“Biz sizinnän bulduk barabar çalışmamızın unikal formulasını. Evropa Birliinän verilän grant programalarınnan hem regional büdjetindän verilän kontribuţiyalarınnan çoyu yaşamak punktlarında büük proektar giriştirildi, açıldı işletmelär, kuruldu eni iş erleri. Biz hazırız ileri dooru da bölä birleşeräk barabar çalışmamıza”, — söledi başkan.

Kendi iş vizitin sırasında hep ölä EB delegaţiyasının başı Komrat devlet universitetindä buluşacek studentlarlan hem jurnalistlärlän.

Üülendän sora Peter Mihalko İrinaylan Vlah dolaşaceklar Komrat hem Çadır dolaylarında Evropa Birliin yardımınnan giriştirilmiş bir sıra infrastruktura proyektlarını hem açılmış işletmeleri.