Dezgincä küüyündä, nicä dä başka yaşamak punktlarında, var bir sıra önemli problema, angıları lääzım çözülsün ilk sırada. Birinci – o bütün küüyüyä gaz verilmesi, ikinci – kultura evin kurulması. Angı başka işlär soţial uurunda bu vakıt yapılȇr küüdä hem ne taa lääzım yapılsın, annadılȇr videoda.