Gençlerä deyni kendi becermeklerini hem talantlarını açmaa deyni büük kolaylıklar veriler. Butakım proektlerin birisi — «Gençlerin liderlii büün geleceyin kolaylıları».

Proekt «Моlodöjnoe liderstvo segodnä– rasşirenie vozmojnostey buduşego» (Gençlik liderlii büün – gelecään kolaylıkların genişlenmesi) «Маmı v deystvii» cümnä topluluunnan çalıştırılȇr. Proektin baş neeti – gençlerdä liderlik becermeklerini ilerletmää.

«Biz isteeriz gençleri üürenmäklän meraklandırmaa, ki liderlik becermeklerini ilerletsinnär, aktiv olsunnar, publikaya çıktıynan açık lafedäbilsinnär», — annatttı proektin koordinatoru Еlena Mina.

Elena Mina açıkladı, ani üürenän gençlär sora proekttä çalışaceklar. Onnar da üüredäbileceklär körpä uşakları 12 -16 yaşında.

«20 аktiv genç olan var nicä liderlik akademiyayasında kendi becermeklerini açsınnar hem ilerletsinnär», — nışannadı o.

Proektin giriştirmäk sırasında master-klaslar üüredicilerä deyni geçirilecek.

«Gençlär içindän açılsınnär deyni, üüredicilär eni üüretmäk metodlarını kullanaceklar. Liderlik kalitelerini okullarda olacek kolaylık ilerletmää», — dedi Elena Mina.

Diil formal üüretmäk sisteması ofiţial formasından ayırılȇr. Teoriya praktikaylan kaavilediler.

 

Tekst: Т.Каzaku, video: А.Leşçinskiy, montaj: М.Каzaku