Kaarın yoksuzluundan var nicä zararlansın güzlüklär. Gagauziyanın çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo annattı, nesoy güzlüklerin durumu bu günä.

Büünkü günä güzlüklerä lääzım nem, ama şindiki vakıdadan kaar ölä dä yaamadı. Bakmadaan ona, ani yok lääzımnı koşullar güzlüklerin büümesi için, boodayların durumu ii, nışannadı gagauziyanın Çiftçilik bakanı Andrey Dimitroglo.

«Prost, ani yok kaar hem yaamur. Bu vakıtta güzlüklär varnicä donsun, da bu pek raatsız eder. Geçan yil bizdä güzlüklär hiç çıkmadı. Şüpeli durduk. Bu yıl ekinnär çıktılar, sade beklerız yaasın», — söledi Dimitroglo.

Toprak çeker nemi noyabridän mart ayınadan . Çiftçilär umutlanȇrlar, ani kışın sonunadan yayacek kaar, yada yaamur. Bu takım güzlüklär çıkacek, olmazsa — zararlamnaceklar. Çiftçilik bakanı nışannadı, ani ilk gruppanın boodayları lääzım bıraz kaarlan örtülü olsun.

«Fevral ayında çoyu çorbacılıklar çekederlär beslemää ekilmiş güzlükleri. Bu iş için lääzım olsun bizdä kaar. Eriyarkana, o yardım eder beslemäk materiallarına etişmää büümnerin köklerinädän», — dedi bakan.

Gagauziyada bu yıl ekili 35 bin ektar booday, 7 bin ektar arpa hem 3 bin ektar raps.

 

Tekst: Т.Каzaku