Eni yıla “eskiycä” kaarşı «Benim Kongazım» yardımcı fondu sevindirdi Kongaz küüyün hepsi üürenmäk kurumnarın üürenicilerini meraklı konţert programasınnan, hem baaşışlarlan. Uşakları bekläärdi çok sürpriz.

Üzdän zeedä baaşış kabletillär Kongaz küüyün hepsi üürenmäk kurumnarın üürenicileri 4 — 6 klaslardan «Benim Kongazım» yardımcı fondundan. Uşaklar büük sevinmeliklän bekledilär bu günü.

Toplantı baalıydı Eni yıla eskiycä. Gagauz halkın adetleri, kulturası bakılȇr Kongaz küüyündä yıl – yıldan, da buna yardımcı olȇrlar yaşamak erin meţenatları: Karaseni kardaşlar hem da Anna Statova.

İlerdän adet kutlamaa yaşayannarı Eni yıllan eskiycä gagauzlarda pek geniştän bakılardı. Onnarda pay alardılar çok uşak, genç olannar, delikannınar, ama kimi erlerdä evli adamnar da. Bu adet büünkü günnär dä ilerleer Evropanın en büük küüyündä — Kongazda.

«Benim Kongazım» yardımcı fondu kuruldu 2019 yılda. İki yılın fond geçirdi türlü – türlü yardımcı akţiyaları. Onu kurdu Kongazda duumalı Mihail Karaseni, angısı küüyüyä meţenat uurunda yardım eder.

 

Tekst: P. Barbova, video: A. Leşçinskiy, video: İ. Varban