Kişinövda yanvarın 8-dä gripp hastalıından А (H1N1) geçindi 6 yaşındakı çocuk. Moldovaya o geldi ana-bobasınnan musaafirlää. Bunu için haberledi büün Kişinöv primariyasının izmetlär kurumnarın heraftakı oturuşunda saalık korumak  hem soţial yardımı baş bakınnıın başı Tatyana Buçarskaya, haberleer grt.md moldpres agentstvosunun haberinä görä.

Buçarskayanın laflarına görä çocaan aylesi geldi Moldovaya eni yıla karşı dekabrinin 30-da hısımnarına, angıları Botanika sektorunda yaşȇȇrlar.

“Uşaan anası danıştı doktora taa dekabrinin 31-dä, ama istemedi çocuu bolniţaya aldırmaa. Çocuun saalıı kötülendiynän, onu aldılar Ana hem çocuk saalıı İnstitutuna, neredä uşak yanvarin 8-dä saat 9.30 geçindi”, — söledi Buçarskaya.

Uşaan yakınnarı hem onun anası doktorların yardımını kablettilär da şindi lääzımnı ilaçlamayı geçerlär. Ne çocuk, ne da onun aylesi grippa karşı aşıyı koydurmadılar.

Geçmiş afta Kişinövda sayıya koyuldu 34 olay gripp hastalıınnan. Üçünü onnardan laboratoriya testları belli etti.

Uzmannar aklıya getirerlär, ani gripp hastalıına karşı en effektiv aşı koydurması olȇr. Dekabri ayında Moldovaya getirildiydi gripp hastalıına karşı 200 bin aşı, onnar daadıldı devletin hepsi medik kurumnarına. Aşıyı koydurmaa isteyän insannar var nicä danışsınnar aylä doktoruna. Gripp vakıdın uzunnuu oktäbrdän may ayınadan kurȇr.

Epidemiologlar da getirerlär yaşayannarın aklısına, ani kendibaşına ilaçlanmak korkunç çıkışlara var nicä getirsin, onuştan hastalıın ilk simptomalrı peydalandıynan, lääzım beklemedään doktorlara danışmaa.

Önemli tutmaa ilaçlanmak rejimini, hastalanmış insanı da lääzım yattırmaa ayırı odaya, dayman yatmaa hem sıcak su, çay çok içmää.