İkinci duuma günü peydalandı Ukraina vatandaşların birindä. Andrey Buzarov lääzımdı dönsün Ukrainaya uçaklan, angısı uruldu İrandakı raketaylan. Ama bundan öncä adam kararladı kalmaa devlettä taa bir günä.

“Konferenţiyanın hazırlayannarı dedilär bana: “Hep okadar al (bileti) 8-nä, neçinki biz sana otelin paasını ödemeyecez”. Ama bän riska girdim. Düşündüm, kendim ödeycäm. Taa bir gün gezecäm. Da bän biletimi ayın 9-na aldım”, — annattı publika televizionuna adam.

Andrey Buzarov söleer, ani o uçaa bileti almamaa ona söledi can sesi.

“Açık söleyim, bän dä 2 gecä uyamadım. Sankı güüdäm bişey duyaardı. Bu fenomeni yok nicä annatmaa”, — paylaştı korkunç ölümdän kurtulmuş Andrey.

Bitki – bitkiyä, o döndü Ukrainaya yanvarin 11-dä Azerbaycan devletin uçaannan.

“Bu olay zoorladı beni diiştirmää bakışımı çok işlerä yaşamamda. Da bän başladım başka türlü bakmaa dolayımda olannara”, — söledi o.

Ukrainalı uçaan düşmesindä öldü 176 insan. Onnardan 11 – ukrainalılar, taa çoyu uçaan ekipajı.