Komratta eni düzülän stadion bu yıl yazın hazır olacȇk. İşlerin 50% şansora yapıldı. Bunu için GRT – yı haberledi düzmäk işlerini yapantürk firmasının temsiledeni. Sadion düzüler FIFA halklararası futbol federaţiyasının standartlarına görä. Proektä para veriler Türkiyenin hükümetinnän.

Bu proekt çekedildi ondan sora, nicä Moldovada 2018 yılda ilk vizitinnän bulundu Türkiyenin Prezidenti. Moldovanın prezidentinnän barabar Komratta 2 devletin başları vertolötlarlan indilär Komradın stadionuna. Onun durumunu gördüynän, Recep Tayyıp Erdoan teklif etti yardımını onun erindä düzmää eni sport kompleksi.

Büünkü günä düzmäk işleri ilerleer. Proektin yarısı şansora yapıldı, haberldi Gagauziyanın sport hem gençlär ilerindä bakannıın başı Sergey Stoyanoglo.

Düzmäk ışleri başladılar geçan yılın ilkyaz vakıdında . Sentäbri ayında eski stadionun erindä eni sport kompleksin temeli koyuldu.

Proekti gerçekleştirän firmanın temsiledeni Cem Keskin açıkladı, ani düzmäk mallarınnan hem tedarliklarlan baalı problema yok, işlär gider plana görä. Lääzımsa, düzücülär çalışȇrlar geç vakıdadan da, dedi Cem Keskin.

Eni stadion 5000 kişilik olacek. Futbol meydanın yan atrafında olacek kapalı sport binası basketbol, voleybol, mini – futbol hem başka oyunnar için. Tertiplenecek stadionun dolayı da.

Cem Keskin nışannadı, ani Moldovada bölä stadion ilk olacek. Onun düzülmesindä kullanılȇr ep-eni tehnologiyalar hem üüsek kaliteli mallar. Bölä stadionlar pek aaz var yakın devletlerdä dä. Komartta stadion kullanılabilecek en aaz 50 yıl hem taa çok, dedi Cem Keskin.

Proekti gerçekleştirän firma bu yıl yazadan işleri bitirmää neetlener. Bu stadion Moldovada FIFA standartlarına uygun olan 3-cü olacek.

 

Tekst: Z. Kanţır, video: A. Leşçinskiy, montaj: E. Melnik