Komratta giriştiriler eni infrastruktura proekti – dolaylamak yolu. O yapılȇr eni tehnologiyalara görä Türk firmasınnan, angısı yol düzmäk bölümündä çalışȇr 40 yıldan zeedä.

Proektin bütündän büdjeti kurȇr 29 million evro. Bu paraları geçirdi Evropa rekonstrukţiya hem ilerlemäk bankı hem Evroinvestbank. Kompaniyanın uzmannarın laflarına göra, eni yol yapılȇr eni tehnologiyaların kullanmasınnan.

Z. Kanţır, korr.: “Komratta eni yolun yapmasında çalışȇr 400 işçidän zeedä hem katılı üzlän tehnika. İş durgunmȇȇr bir dä sekunda, gecä — gündüz düzücülär çalışȇrlar, ki yoldan yakışsın geçsinnär arabalar plana koyulmuş vakıdında. Bütündän başarmaa yolu neetlenerlär 2022 yılda. Nicä giderlär işlär, kontrol eder düzmek kompaniyanın başı”.

Bu yıl hava koşulları vererlär kolaylık durgunmayıp işlerleri yapmaa.  Düzüzücülerin laflarına göra iş diil zor gider, ama lääzım bu uurda bilgilär olsun.

Geçmedi bir yıl da, nıcä başladılar düzmää eni yolu, ama işlerin bir payı şindän sora yapıldı.

Bu yol olacek en ii Gagauziyada, nışannadı düzmäk hem infrastruktura bakannıın başı İvan Kolioglo.

Proektin giriştirmesi için kompaniya Türkiyadan beton zavodunu getirip Budjak küündä kurdu. Eni yol verecek kolaylık büük arabalara kısaltmaa gitmäk vakıdını hem Komradın yolları da taa çok sürteceklar. Araba kullanıcıları beklerlär bu yolun açılmasını. Bu yila düzücü hem infrastruktura bakannıında var maasus programa düzmää deyni başka yolları da.

Nicä nışannadı Türküya kompanıyanın temsiledeni, ii koşullar olursa, işlär var nicä başarılsınnar taa hızlı. Yol da ii olarak kullanılabilecek en aaz 30 yil, eer onu dooru kullanarsaydılar.

 

Tekst: Z. Kanţır, video: A. Topal, montaj: E. Melnik