Kış — o vakıt, açan insan pek sık suuklêêr. Eer vakıtçasına ilaçlanmamaa, var nasıl kötü çıkışlara etişmää.Nezaman lääzım doktorlara danışmaa, yada hızlı medik yardımını eve çaarmaa?

Tıkalı burnu, baş hem buvaz arısı – bu suuklamak nışannarını çok kim biler. Her yıl insan iki, yada üç keret suuklêêr, haberledi Komrat kasabasının aylä doktorların merkezin uzmanı Tatyana Kiroviç – İbrişim. Medik kurumuna her gün danışêr insan yardım için.

«Kasım ayından bizdä yok suuklamaklan olayların zeedelenmesi. Ama sık hastalanêrlar uşaklar. Büüklär taa siirek hastalanêrlar. Bu baalı aşıların koyulmasınnan gripa karşı. Aşılar şansora bittilär. İnsan taa çok başladı doktorlara sesirgenmää hem dä aşıları koydurmaa, neçin ki görerlär onun faydasını. Bu üzerä hastaların sayısı zeedelenmeer», — haberledi doktor.

Aylä doktoru lääzım belli etsin nezaman hastalık çeketti, bunun için diil lääzım kendibaşına ilaçlanmaa, nışannadı Tatyana Kiroviç – İbrişim.

«Onnar, kim hastalandı lääzım doktora danışsın vakıtçasına, neçin ki suuklamak o diil kötü hastalık, ama onun çıkışları prost. Var nasıl biyaz ceerlär hastalansın, ama onu pek zor ilaçlamaa», — nışannadı o.

Avtonomiyanın yaşayannarı bilerlär ne lääzım yapmaa suuklamakta.

«Truplan ilaçlanȇrız, siroplarlan».

 

«Çaarȇrım hızlı medik yardımını, sora da gelerim doktora, herzamankı gibi.Bän bilmeerim, nicä kendibaşına alışmaa».

 

«Suuklamȇȇrım, neçin ani herzaman sarmısak hem suan iyerim. Acı biberseverim, lääzım aftada birazar imää, bunu doktorlar da sölerlär, imuniteti kaldırȇr».

 

«Gelerim vraça, varsa ateşım – çaarȇrım hızlı medik yardımını».

Hastalanmamaa deyni mediklär vererläär nasaat kendibaşına ilaçlanmamaa. Korumaa saalıını deyni lääzım profilaktikayi geçirmää.

“Nesoy profilaktika? Taa sık dışarda gezinmää. Vitamin imää, saalıklı kurallara görä yaşamaa. Sabaalen içerleri havalandırmaa. Taa sık suuklȇȇr uşaklar yaslalarda, neçin ki orada çok uşak var. Bu üzerä taa sık lääzım pençerleri açmaa hem soluu taazeletmää», — açıkladı doktor.

Doktorlar vererlär nasaat insana hem medik işçilerinä kullanmaa korumak maskalarını hastaları bakarkana, ellerini sabunnan yıkamaa, ansırarkana hem üüsürärkänä aazını hem burnunu kapattırmaa, hem da bulunmamaa o erlerdä,neredä çok insan toplanêr.

 

Tekst: N. Andrieş, video: A. Topal, montaj: İ. Varban