Gagauz Respublikasının İlk Prezidentini Stepan Topalı andılar avtonomiyanın baş kasabasında Komratta onun yakınnarı, dostları hem avtonomiya öndercilliin temsilcileri. Onnar koydular çiçikleri Gagauz liderin anmak taşına. Toplantı baalıydı Stepan Topalın duuma gününä.

Avtonomiyanın öndercileri, cümne insannarı, Gagauziyanın intelligenţiyası nışannadılar Gagauz Respublikasının İlk Prezidentin Stepan Topalın rolünü avtonomiyanın kurulmasında. Mihail Kendigelän o insannarin birisi, angısı omuz omuza Stepan Topallan durardı Gagauz Respublikasının çeketmesindä.

Komrat kasabasının primarı Sergey Anastasov aklısına getirer Stepan Topalı nicä bütünnä gagauz halkında bir en akıllı insanı.

Gagauziyanın halk topluşun öndercisi Vladimir Kıssa hem bakannık komitetin başın yardımcısı Olesä Tanasoglo nışannadılar, ani Stepan Topalın geçinmesinnän gitti bütün ȇpoha (dönem), angısı nışannı gagauz halkın hem da devletliin kurulmalarınnan.

Kendi sözündä Gagauziyanınn Mariya Maruneviçin adına Bilim – Aaraştırmak merkezin öndercisi İrina Konstantinova çizgiledi, ani Stepan Topal çok yardım etti merkezin uzmannarına. “Biz pek kısmetliiz, ani bölä adam bizim aramızdaydı”, —  dedi İrina Konstantinova.

Çök yılların süresindä barabar Stepan Topallan bulundu Gagauziyanın kurucularından birileri Grigoriy Radov hem Vasiliy Arnaut.

Büük ayın 8-dä Gagauz Respublikasının İlk Prezidenti Stepan Topal tamannaceydı 82 yaşını. O raametli oldu ceviz ayın 28-dä 2018 yılda.

 

Tekst: P. Barbova, video: A. Leşçinskiy, montaj: M. Kazaku