Moldovanın hem Rumıniyanın en kaavi adamı hazırlanȇr eni yarışmalara. O diil bir sıra andırdı Moldovayı türlü turnirlarda. Rodion Sukman power liftingtä 5 sıra çempion oldu, strongmendä 3 sıra çempion oldu hem gümüş medaliyi aldı dünnä uurunda mas-restling yarışmasında.

Rodion Sukman halklararası Arnold Strongman Classic yarışmalarına hazırlanȇr. Taa ileri sportçu pay aldıydı bölä turnirda. O haberldi, ani hazırlanmaklara o çok vakıt harcȇȇr- hergün 6 saattan zeedä.

«Yapacam hepsini kuvedimä görä. Diil çoktan bän bozduydm omuzumu hem dizlerimi, da bän hazırlanmaklardan sora taa çok vakıt harcȇȇrım deyni saalıı korumaa, fizioterapiyayı geçirerim. Travmaları dooruttum, da sanȇrım, ki gösterecäm ii çıkışları», — paylaştı sportsmen.

Arnold Strongman Classic – heryılkı bir yarışmak, angısında pay alȇrlar dünnänın en kaavi sportçuları.Bu festivalin kurucusu – anılmış aktör hem kulturist Arnold Şvarţnegger. Turnir geçecek mart ayın 5-8-nädän Amerikada. Yarışmada pay alaceklar sportçular dünnenin 80 devletindän. Bu yarışmak olacek eni basamak sportçuya deyni.

«Neya bän şindiya kadar etiştim, bän saymȇȇrım, ani bu üüsek basamak, bän etişmedim taa o uura, angısına isteerim etişmää. Bän giderim ileri dooru. Sayȇrım,ani lääzım üüsek neetleri kendi önünä koymaa, onnar yardım edeceklär istemeklerä etişmää», — sayȇr güçlü sportçü.

Rodion Sukman havezlän annadȇr kendi yaşamak neetleri için hem danışȇr avtonomiyanın genç sportçularına nasaatlarlan, nicä etişmää ii çıkışlara sport uurunda.

«Bendän kaarä kimsey beni yapmayacek taa kaavi, onuştan lääzım gitmää sade ileri dooru. Başkasına, kim taa üüsek uurda bulunȇr, onnara diil lääzım bakmaa, da kendini bişeya saymamaa diil lääzım. Sade istemek yardım edecek ileri dooru gitmää. Anılmış sportçulardan örnek sade var nicä almaa, deyni yannışlık yapmamaa», — nasaat verer Rodion.

Rodion Sukman çok vakıt verer sport zanaatına. O sayȇr, ani lääzım çok işlemää deyni üüsek uura etişmää.

 

Tekst: Z. Efremova, video: A. Leşçinskiy, montaj: İ. Varban