Moldovanın Hükümeti 2017 yılda yazdırdı Stambul konvenţiyasını. Ama dokumentin ratifikaţiyası taa yapılmadı. Şindi hükümet bu işi yapmaa hazırlılıını belli etti. Bu konvenţiya verecek kolaylık durgutmaa karılara karşı hem ev zorlamaklarını.

Devlet poliţiyanın bilgilerinä görä Moldovada 2019-cu yılda ilk dokuz ayın içindä 7 karı zoorlamaktan öldü. Ev kurbannarı olarak saya koyuldu 555 (beşüz elli beş) karı hem 155 (üz elli beş) adam.

«Stambul konvenţiyasının ii tarafı onda, ani o borçlȇȇr devleti kullanmaa hepsi kolaylıkları, deyni durgutmaa zorlamakları karılara karşı», — açıkladı Svetlana Mironova, Komratta halk advokatı temsilci Ofisın başı.

Moldovada karıları zoorlamak probleması hep taa baalı düşünmeklärlän, ani adam taa büük karıdan, sayȇr Svetlana Moronova.

«Varolan problemayı çözmää deyni, lääzım katılsın üüretim programaları da, bu fikirleri uşaklarda düşer diiştirmää. Uşaklara lääzım küçüktän annatmaa, ani karılar hem adamnar bir uurda bulunȇrlar», — nışannadı advokat Mironova.

Saalıı korumak dünnä kurumun haberlerinä görä, bütün dünnedä herbir üçüncü karı düüler. 20 — 70 % zararlanmış insan kimseyä bir zaman açıklamadı yaşanmış zoorlamakları.

 

Tekst: T. Kazaku, video: A. Leşçinskiy, montaj: M. Kazaku