Anılmış gagauz yazıcısı, şair,etnograf, bilim adamı hem istorik Stepan Kuroglu büük ayın 9-da tamannayaceydi 80 yaşını. Yazıcıyı andılar Komrat kasabasının gimnaziyasında, angısı onun adını taşıyȇr. Stepan Kuroglu yazdı çok yaratma hem türlü uurlarda zenginnetti gagauz halkının paalılıklarını.

Yazıcı, etnograf Stepan Kuroglu duudu 1940 yılda Dmitrovka küüyundä Bolgrad dolayında . Kişinövdakı universiteti bitirdiktän sora işledi üüredici,sora da oldu okulun başı ana küüyundä. Stepan Kuroglu şiir yazmaa başladı 60-ncı yıllarda. Onun şiirlerini uşaklar annattılar olayın pay alannarına.

1975 yılda Stepan Kuroglo kabledildi Moldova Soţialist respublikasının yazıcıların birliinä, sora da Sovet birliin yazıcıların arasına.

1987 yılda Bilim akademiyasında açtı gagauzologiya bölümünü. 1994 yılda anılmış yazıcı seçildi Parlamentin deputatı. Birerdä başka aktivistlärlän gagauz avtonomiyasının kurulmasının temelindä durardı. Mariya Maruneviç adına Bilim-aaraştırmak merkezin uzmanı Svetlana Romanova nışannadı, ani Kuroglu büük fayda getirdi gagauz kulturasına.

Stepan Kuroglunun işi « M.Eminesku» hem «Ordinul de onoare» üüsek ödüllerinnnän nışannandı.

Anılmış istorik hem yazıcı geçindi kirez ayın 23 – dä 2011 ylda. Gagauziyanın Bilim — aaraştırmak merkezi onun 80 –cı yaşına baalı tiparlayacek yazıcının yaşaması için kiyadı.

 

Tekst: Z. Efremova, video: A. Leşçinskiy, montaj: M. Kazaku