Eni Yıl başladı, yortular da geçti, ama Gagauz Erin hem yakın küülerin körpä yaşayannarı Eni Yıl baaşışlarını taa kablederlär. Onnarı getirip baaşlȇȇrlar “Büülü korobkacık” yardım akţiyasının payalanarı, angısını Eni Yıla karşı başlattırdı Komrat kasabasının yaşayanı Elena Akbaş.

Z.Kanţır, korr.: “Eni Yıl yortularında cümnä kurumun “Ruka Pomoşçi” (Yardım Eli) temsilcileri getirerlär haliz sürpriz hasta uşaklara. Büün 9 uşak kabletti sürpriz Ayaz Dädudan hem Kaarcazkadan”.

Yüliyaya Kozak hem onun anasına Olgaya deyni Ayaz Dädusunun hem Kaarcazkanın gelmesi oldu haliz sürpriz. Yüliya Kozak paylaştı musaafirlärlän kendı gülüşünnän hem sıcaklıınnan.

“Bän beklämedim bölä sürprizı. Haliz oldu sürpriz maasus ona deyni. Pek sevindi, bakın nesoy çok duygu onda var, nesoy o seviner bu işä. Ne taalääzım uşaa deyni? Hem önemli sevinmelik uşaklara”, — paylaştı duygularınnan Olga Kozak.

Garçu aylesindä terbiedilerlär ikizlär Maksim hem Nikita. Uşaklar 9 yaşında. Sevinmäk yaşlarınnan onnarın malisi Valentina kabletti musaafirleri.

Uyandırmaa uyuyan Nikitayı kimsey istämedi. Uşak hastalıın beterinä prost uyȇr. Onun için büülü sürprizı koydular onun yanına.

15 yaşındakı Praskovya Palik karşıladı musaafirleri tokatta. O hem iki kıskardaşı sevindilär Eni Yıl kahramannarına.

“Pek sevindim, ani unutmadınız ani var bölä uşaklar nica biz. İi insannar, saa olun, sürpriz oldu”, — dedi Praskovya.

 

“Biz pek sevindik, zerä Paşaya diil sık yapȇrlar böla baaşış”, — paylaştı Praskovyanın kızkardaşı.

Akţiya “Büülü korobkacık” getirer sevinmelik te onnara, kim bekläärdi hem bekler haliz şaşirtacak sürprizları. Ona her gün katılȇrlar taa çok insan, angıları bütün ürektän hazır gelmää yardıma, nışannadı akţiyanın kuruycusu Elena Akbaş. Her gün o kableder baaşışları da verer o insannara, angılarına bu yardım lääzım. Bugün da geçmedi sürpizsiz. Geldi o Ustüg kasabasından, neredä yaşȇr Ayaz Dadu.

Nicä söläärdi yazıcı Çingiz Aytmatov, «iilii  ap — ansızdan yol üstünda bulmayacan. İilää insannar üürenerlär biri birindän». Bölä bizim istoriyamızda da.

Elena paylaşȇr iiliklän kendi uşaklarınnan, angıları giinip Ayaz Dädu hem Karcazka giimnerini, daadȇrlar baaşışları hem paylaşȇrlar kendi sıcaklıınan o uşaklarlan, angılarına lääzım her gün bakım.

Bu akţiyadan sora «Yardım Eli» kurumu durgunmayacek. İlerdä var çok iş. Da insannar istäärsaydılar, varnicä katılsınnar bu işlerä da kendi yardımınnan kiminsa yaşamasını yapsınnar taa ii.

 

Tekst: Z.Kanţır, video: A.Leşçinskiy, montaj: E.Melnik